Нові кроки НБУ з лібералізації валютного контролю

Всі матеріали

Нові кроки НБУ з лібералізації валютного контролю

З 4 травня 2024 року набули чинності зміни щодо скасування та пом’якшення деяких валютних обмежень, встановлених відповідно до Постанови Правління Національного банку України “Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану” №18 від 24 лютого 2022 року. Такі зміни спрямовані на подальше послаблення обмежень валютного нагляду, зокрема: (i) зняття валютних обмежень на імпорт робіт та послуг, (ii) дозвіл на репатріацію “нових” дивідендів, (iii) дозвіл на виплату процентів за “старими” зовнішніми кредитами (позиками), (iv) послаблення обмежень на виплату “нових” зовнішніх кредитів (позик), та (v) дозвіл на переказ коштів за кордон за договорами лізингу/оренди.

Основні зміни

1. Розрахунки за імпортними договорами

Національний банк України (“HБУ”) скасував валютні обмеження щодо розрахунків резидентів за імпорт робіт та послуг, отриманих від нерезидентів після 23 лютого 2021 року.

Також нагадаємо, що, незважаючи на відсутність обмежень щодо розрахунків резидентів за договорами імпорту товарів, ввезених в Україну після 23 лютого 2021 року, протягом дії валютних обмежень у зв’язку з воєнним станом продовжувала діяти заборона на переказ коштів щодо сплати штрафів, пені, відшкодування збитків та витрат за такими договорами. На сьогодні така заборона скасована.

2. Репатріація дивідендів

Починаючи з 13 травня 2024 року, українським компаніям (окрім банків) буде дозволено репатріювати дивіденди, нараховані на користь своїх іноземних акціонерів/учасників, за умови дотримання таких умов:

(a) такі дивіденди нараховані виключно за результатами діяльності за період, починаючи з 1 січня 2024 року (при цьому дивіденди, нараховані за рахунок нерозподіленого прибутку за попередні періоди або за рахунок резервного капіталу, не можуть бути репатрійовані); та

(b) виплата таких дивідендів здійснюється в межах щомісячного ліміту в розмірі до 1 000 000 євро або еквівалента цієї суми в іншій валюті.

3. Сплата процентів за кредитами (позиками), отриманими від нерезидентів до 20 червня 2023 року

Нагадаємо, що донедавна за іноземними кредитами (позиками), отриманими українськими позичальниками до 24 лютого 2022 року, дозволялася лише сплата процентів (і) за період з 24 лютого 2022 року по 10 серпня 2022 року (включно) та (іі) у розмірі не більше 20% від суми процентів, нарахованих за такий період, щомісяця.

Українським позичальникам тепер дозволено сплачувати проценти за такими кредитами (позиками) (включаючи будь-які інші кредити (позики), що були повністю або частково отримані від нерезидентів до 20 червня 2023 року, і за якими не було простроченої заборгованості станом на 24 лютого 2022 року) за умови, що:

(a) проценти, які підлягали сплаті у період з 24 лютого 2022 року (включно) до 1 травня 2024 року, можуть бути сплачені позичальником у сумі, що не перевищує 1 000 000 євро або еквівалент цієї суми в іншій валюті протягом одного календарного кварталу; та

(b) проценти, дата сплати яких припадає після 30 квітня 2024 року, можуть бути сплачені позичальником без обмежень щодо суми.

При цьому, українські обслуговуючі банки не можуть реєструвати в АІС “Кредитні договори з нерезидентами” будь-які зміни в кредитній документації позичальника, що стосуються перенесення дат та сум сплати процентів на період після 24 лютого 2022 року (включно), з інших періодів, що передують цій даті.

4. Погашення кредитів (позик) від іноземних кредиторів після 20 червня 2023 року

Відтепер українські позичальники можуть використовувати куплену іноземну валюту для погашення кредитів (позик), отриманих від іноземних кредиторів після 20 червня 2023 року, після закінчення першого року користування таким кредитом (на відміну від трьох років за попередніми правилами). Протягом першого року український позичальник, як і раніше, повинен використовувати для цього лише власні валютні кошти.

Водночас, купівля іноземної валюти для сплати процентів, комісій та інших платежів за такими кредитами (позиками) більше не обмежується.

5. Переказ коштів за кордон за договорами лізингу та оренди

Тепер резиденти України можуть переказувати кошти за кордон для розрахунків із іноземними лізинго- та орендодавцями за договорами лізингу та оренди. Нагадаємо, що раніше такий дозвіл поширювався лише щодо розрахунків за лізинг або оренду транспортних засобів.

Додаткова інформація

Ці ПРАВОВІ НОВИНИ видаються з метою інформування клієнтів AVELLUM та інших зацікавлених осіб про правові зміни, які можуть їх стосуватися або зацікавити. Наведена вище інформація не є юридичною чи будь-якою іншою консультацією і не повинна розглядатися як заміна конкретної консультації в окремих випадках.

За додатковою інформацією щодо цієї правової новини та інших питань стосовно валютних обмежень в Україні звертайтеся до старшого партнера Гліба Бондара.

Опубліковано 13.05.2024

Уряд затвердив положення про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями

26 квітня 2024 року Кабінет Міністрів України (“Уряд”) затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення державної підтримки реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями (“Порядок”). Контекст Державна підтримка інвестиційних проектів із значними інвестиціями (“Інвестиційний Проект”) була законодавчо запроваджена Законом України “Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні” (“Закон”) ще у […]

Опубліковано 29.05.2024

Зміни до трудового законодавства: імплементація Директиви ЄС та її вплив на процедуру M&A

15 травня 2024 року набули чинності зміни до Кодексу законів про працю України, що стосуються регулювання прав та обов’язків сторін трудових відносин у разі зміни контролю над бізнесом. Вказані зміни було прийнято з метою приведення законодавства України у відповідність з Директивою ЄС 2001/23/ЄС від 12 березня 2001 року. Визначення поняття “передачa суб’єкта господарювання” Для цілей […]

Опубліковано 28.05.2024
Підписатися на новини
Назад
Результати: