Прийнято новий закон про захист прав споживачів в Україні

Правові новини

Прийнято новий закон про захист прав споживачів в Україні

5 липня 2023 року Президент України підписав Закон України “Про захист прав споживачів” № 3153‑IX від 10 червня 2023 року (“Закон”). Більшість положень Закону набудуть чинності через рік після його оприлюднення, яке ще не відбулося, але не раніше дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні. Закон замінить наявний закон про захист прав споживачів, прийнятий ще у 1991 році.

Закон покликаний гармонізувати українське законодавство про захист прав споживачів із європейськими стандартами. Прийняттям цього Закону Україна виконує свої зобов’язання за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом, забезпечуючи високий рівень захисту прав споживачів та сумісність української системи захисту прав споживачів із європейською.

Електронна комерція та захист прав споживачів

Додатково до чинного законодавства у сфері електронної комерції, Закон прямо закріплює вимоги у сфері захисту прав споживачів, застосовні до ключових суб’єктів електронної комерції – маркетплейсів, класифайдів та прайс-агрегаторів. Ці вимоги включають обов’язки щодо надання споживачу обов’язкової інформації про продукцію.

Закон також передбачає створення Єдиного державного веб-порталу для споживачів у сфері електронної комерції (“Портал е-покупець”). Очікується, що Портал е-покупець розпочне роботу протягом трьох років з дати оприлюднення Закону. Це буде загальнодоступна онлайн-платформа, покликана:

· полегшити взаємодію між покупцями, продавцями та компетентними органами. Наприклад, якщо під час вчинення електронного правочину права споживача були порушені, такий споживач зможе подати через Портал е-покупець скаргу. Надалі споживачі матимуть змогу відслідковувати перебіг та результат розгляду скарги; та

· забезпечити, щоб певні суб’єкти електронної комерції пройшли обов’язкові реєстраційні процедури та набули статусу перевірених продавців. Перевірені продавці зобов’язані забезпечувати актуальність інформації про них на Порталі е-покупець, що, у свою чергу, гарантуватиме, що такий продавець є справжнім та не займається шахрайством.

Інші ключові положення Закону

Крім посилення захисту прав споживачів у сфері електронної комерції, Закон передбачає також таке:

· Обсяг захисту. Закон додатково поширюється на захист прав споживачів щодо харчових продуктів, водночас виключаючи з регулювання деякі сфери – як-от галузь азартних ігор та лотерей – які регулюються окремим законодавством.

· Гарантії споживача. Закон запроваджує обов’язкові гарантійні строки, тривалість яких залежить від категорії придбаного товару (наприклад, два роки на нові товари, включаючи цифрові продукти). Суб’єкти господарювання також можуть надавати комерційні гарантії.

· Нечесна комерційна практика та захист прав споживачів. Закон передбачає суттєві гарантії споживачів для захисту останніх від нечесної комерційної практики. Закон також розширює обсяг прав споживачів, узгоджуючи останні з європейським регулюванням у цій сфері.

· Повноваження контролюючих органів. Органи, які здійснюють захист прав споживачів, наділяються додатковими повноваженнями для протидії порушенням. Наприклад, такі органи зможуть звертатися до провайдерів інтернет послуг щодо обмеження доступу до веб-сайтів продавців, які не розкривають на веб-сайті своє найменування та/або місцезнаходження.

Ми продовжимо стежити за змінами законодавства у сфері електронної комерції, щоб надалі інформувати вас про них.

Автори

ОЛЕКСАНДР КОЖУХАР

Керуючий юрист

okozhukhar@avellum.com

ОЛЬГА РУДЕВИЧ

Юристка

orudevych@avellum.com

Опубліковано 07.07.2023

Підписатися на новини
Назад
Результати: