ПРИЙНЯТО ЗАКОН ПРО МЕДІАЦІЮ

Правові новини

ПРИЙНЯТО ЗАКОН ПРО МЕДІАЦІЮ

15 грудня 2021 року набув чинності Закон України “Про медіацію” № 1875-IX (“Закон”). Вперше на законодавчому рівні визначено особливості проведення медіації як способу добровільного позасудового врегулювання спорів.

Особливості проведення медіації

  • Медіація проводиться за взаємною згодою сторін відповідно до принципів добровільності, конфіденційності, незалежності та нейтральності, неупередженості медіатора.
  • Медіація може бути застосована до будь-яких спорів за винятком тих, які впливають чи можуть вплинути на права й законні інтереси третіх осіб, які не є учасниками медіації.
  • Медіація може бути проведена на будь-якій стадії спору, починаючи від підготовки до звернення до суду/арбітражу та закінчуючи стадією виконання рішення суду/арбітражу.
  • Медіатор не має права надавати сторонам медіації будь-які консультації та рекомендації щодо прийняття рішення по суті конфлікту, розголошувати конфіденційну інформацію та бути представником або захисником будь-якої із сторін у цьому ж спорі.
  • За результатами проведеної медіації сторони укладають угоду, яка фіксує узгоджені сторонами зобов’язання, способи та строки їх виконання, а також наслідки їх невиконання або неналежного виконання.

Вплив медіації на судові спори

  • Проведення медіації не впливає на перебіг позовної давності.
  • Суд може оголосити перерву у підготовчому засіданні, якщо сторони домовилися провести медіацію.
  • Суд зобов’язаний зупинити провадження у справі на строк не більше 90 днів, якщо сторони спору домовилися про медіацію та звернулися до суду із відповідним клопотанням.
  • Позивач може повернути із державного бюджету 60 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову, апеляційної чи касаційної скарги у разі, якщо за результатами проведення медіації сторони досягли домовленості про укладення мирової угоди, відмову позивача від позову або визнання позову відповідачем.

Ми вітаємо прийняття Закону та вважаємо, що застосування медіації у деяких випадках може бути швидкою та ефективною альтернативою класичним способам вирішення спорів.

Опубліковано 03.01.2022

Підписатися на новини
Назад
Результати: