ПРИЙНЯТО ЗАКОН ПРО РИНКИ КАПІТАЛУ

Всі матеріали

ПРИЙНЯТО ЗАКОН ПРО РИНКИ КАПІТАЛУ

19 червня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів” № 738-IX (“Закон”). Закон впроваджує положення основних актів Європейського Союзу в сфері ринків капіталу, включаючи MiFID II, MiFIR та CRD IV. Закон було офіційно опубліковано 15 серпня 2020 року, а більшість його положень набуде чинності 1 липня 2021 року.

Нові моделі організованих ринків

  • Закон запроваджує три моделі організованих ринків:

1. Регульований ринок для емітентів, які належать до великого бізнесу

2. Багатосторонній торговельний майданчик для емітентів, які належать до середнього та малого бізнесу

3. Організований торговельний майданчик для торгівлі деривативами та облігаціями

  • Наявність диференційованих моделей організованих ринків покликана, окрім іншого, забезпечити доступ до ринків капіталу не лише великим, але й малим чи середнім компаніям.

Нові фінансові інструменти та удосконалене регулювання існуючих фінансових інструментів

  • Закон впроваджує інститут деривативних фінансових інструментів, таких як опціони, ф’ючерси, варранти, свопи, форварди, та детально регулює ці фінансові інструменти. Можливість укладення деривативних контрактів очікували учасники як фондових, так і товарних ринків. Завдяки Закону бізнесу матиме низку додаткових інструментів для управління ризиками.
  • Окрім деривативів, Закон передбачає новий фінансовий інструмент – депозитні сертифікати банків як альтернатива банківським депозитам.
  • В цілому, при успішній імплементації, Закон забезпечить більш широкі можливості як (1) для залучення фінансування, управління ризиками, так і (2) для здійснення інвестицій завдяки більш широкому переліку фінансових інструментів та більш детальному регулюванню таких інструментів.

Оновлення фінансових посередників

  • На зміну звичним торговцям цінними паперами прийдуть повноцінні інвестиційні фірми, які надаватимуть різні види інвестиційних послуг. Спектр послуг інвестиційних фірм значно розширився і включає, наприклад, послуги з інвестиційного консультування.
  • В залежності від кількості та видів послуг інвестиційних фірм до їхнього ліцензування та розкриття інформації буде застосовано диференційований підхід.

Впровадження нових принципів та механізмів, передбачених законодавством Європейського Союзу

  • Для забезпечення стабільності Закон передбачає механізм остаточності проведення розрахунків за деривативними контрактами та правочинами щодо фінансових інструментів. Сторони таких правочинів отримають впевненість у тому, що обов’язки за такими правочинами будуть виконуватись.
  • Закон також передбачає спеціальні процедури у разі неплатоспроможності сторони правочину щодо фінансових інструментів, з метою забезпечення виконання зобов’язань неплатоспроможних контрагентів (ліквідаційний неттінг).
  • Окрім цього, Закон вдосконалює механізми захисту інтересів власників облігацій, а саме запроваджує можливість проведення зборів власників облігацій та започатковує інститут адміністратора за випуском облігацій.

Ми вітаємо запроваджені зміни, адже вони сприятимуть ефективному функціонуванню ринків капіталу в Україні, доступу широкого кола представників бізнесу до ринків капіталу та залученню внутрішніх та іноземних інвестицій в українську економіку.

Пов'язані практики

Опубліковано 19.08.2020

Підписатися на новини
Назад
Результати: