Прийнято закон щодо корпоративного управління державними підприємствами

Всі матеріали

Прийнято закон щодо корпоративного управління державними підприємствами

8 березня 2024 року набрав чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава” № 3587-IX (“Закон”). Закон покликаний привести законодавство України щодо управління державними підприємствами (державні унітарні підприємства та господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі) (“Державні підприємства”) у відповідність до Керівних принципів корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку. Це підвищить прозорість їхньої діяльності та створить більш сприятливе середовище для залучення приватних інвестицій.

Основні положення

  • Наглядові ради
    Кожне Державне підприємство повинно запровадити дворівневу структуру управління з утворенням наглядової ради, якщо таке підприємство відповідає критеріям, які ще має затвердити Кабінет Міністрів України. Закон встановлює правила діяльності наглядової ради та обов’язки членів наглядової ради, включаючи (а) склад наглядової ради (з більшістю незалежних членів), (б) фідуціарні обов’язки членів наглядової ради діяти в інтересах Державного підприємства та всіх його власників (акціонерів чи учасників), та (в) вичерпний перелік підстав для дострокового припинення повноважень члена наглядової ради. Закон також встановлює широкі повноваження наглядових рад, включаючи повноваження призначати та звільняти керівників, затверджувати стратегічні плани розвитку, інвестиційні та фінансові плани Державних підприємств, а також контролювати їхнє виконання.
  • Політика державної власності та листи очікувань власника
    Закон зобов’язує Кабінет Міністрів України затвердити Політику державної власності, яка, із поміж іншого, буде (а) визначати цілі та мету для Державних підприємств, (б) класифікувати стратегічні підприємства та встановлювати критерії щодо приватизації або збереження їх у державній власності та (в) передбачати політику винагороди керівників Державних підприємств та державну дивідендну політику. На підставі Політики державної власності загальні збори або уповноважений орган управління Державного підприємства щорічно затверджують листи очікувань власника, з урахуванням яких Державні підприємства розробляють фінансові, інвестиційні та стратегічні плани.
  • Внутрішній контроль Державного підприємства та оцінювання діяльності наглядової ради
    Державне підприємство зобов’язується створити систему внутрішнього контролю, що включає комплаєнс, управління ризиками та внутрішній аудит. Така система повинна бути адаптована до діяльності Державного підприємства, а контроль за її функціонуванням покладається на наглядову раду. Кожні три роки Кабінет Міністрів України визначає процедуру оцінки діяльності наглядової ради, включаючи критерії для залучення незалежного консультанта та процедури його відбору, критерії оцінки та процеси прийняття рішень.

Подальші кроки

Протягом шести місяців із дати набрання чинності Законом Кабінет Міністрів України повинен прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації Закону, зокрема розробити Політику державної власності та критерії для Державних підприємств, у яких необхідно запровадити дворівневу структуру управління. У свою чергу, Державні підприємства зобов’язані привести свою діяльність у відповідність до Закону (зокрема, шляхом внесення відповідних змін до своїх статутів та внутрішніх положень) протягом одного року з дня набрання чинності Законом.

Додаткова інформація

Ці ПРАВОВІ НОВИНИ видаються з метою інформування клієнтів AVELLUM та інших зацікавлених осіб про правові зміни, які можуть вплинути на них або зацікавити їх. Наведена вище інформація не є юридичною чи будь-якою іншою консультацією і не повинна розглядатися як заміна конкретної консультації в окремих випадках.

За додатковою інформацією щодо Закону та інших питань стосовно корпоративного управління державними підприємствами в Україні звертайтеся, будь ласка, до партнерів Миколи Стеценка та Юрія Нечаєва.

Опубліковано 02.04.2024

Уряд затвердив положення про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями

26 квітня 2024 року Кабінет Міністрів України (“Уряд”) затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення державної підтримки реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями (“Порядок”). Контекст Державна підтримка інвестиційних проектів із значними інвестиціями (“Інвестиційний Проект”) була законодавчо запроваджена Законом України “Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні” (“Закон”) ще у […]

Опубліковано 29.05.2024

Зміни до трудового законодавства: імплементація Директиви ЄС та її вплив на процедуру M&A

15 травня 2024 року набули чинності зміни до Кодексу законів про працю України, що стосуються регулювання прав та обов’язків сторін трудових відносин у разі зміни контролю над бізнесом. Вказані зміни було прийнято з метою приведення законодавства України у відповідність з Директивою ЄС 2001/23/ЄС від 12 березня 2001 року. Визначення поняття “передачa суб’єкта господарювання” Для цілей […]

Опубліковано 28.05.2024
Підписатися на новини
Назад
Результати: