УКРАЇНА ЛЕГАЛІЗУВАЛА ВІРТУАЛЬНІ АКТИВИ (КРИПТОСЕКТОР)

Правові новини

УКРАЇНА ЛЕГАЛІЗУВАЛА ВІРТУАЛЬНІ АКТИВИ (КРИПТОСЕКТОР)

15 березня 2022 року президент України підписав Закон України “Про віртуальні активи” № 2974-ІХ від 11 червня 2020 року (“Закон”). Закон запроваджує правове регулювання сектору віртуальних активів (“ВА”) в Україні. Закон почне діяти після вступу в силу закону щодо оподаткування ВА.

Серед основних новацій Закону:

  • ВА визнаються об’єктом цивільних прав. Згідно Закону, ВА можуть посвідчувати майнові права, проте не є засобом платежу в Україні та не підлягають обміну на товари чи послуги.
  • ВА підлягають юридичному захисту. Закон визначає право власності на ВА, яке виникає в особи за фактом створення ВА, внаслідок вчинення правочину, за рішенням суду або за законом. Право власності посвідчується віртуальним ключем.
  • Державне регулювання ВА. Визначаються два державних регулятори у сфері ВА – Національний банк України (“НБУ”) із повноваженнями щодо забезпечених ВА та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (“НКЦПФР”) щодо всіх інших ВА. Закон зобов’язує НБУ та НКЦПФР розробити детальний порядок обороту таких ВА.
  • Регулювання діяльності професійних учасників ринку ВА. Закон визначає, які постачальники послуг можуть бути професійними учасниками ринку. Передбачається перелік видів діяльності щодо ВА (обмін, переказ ВА та інші), які можуть здійснювати такі постачальники послуг. Для здійснення такої діяльності постачальники послуг мають бути ліцензованими фінансовими установами та отримати спеціальний дозвіл.
  • Учасники ринку ВА зможуть відкривати спеціальні рахунки у банках для здійснення розрахунків за операціями з ВА. За таких умов у банків як суб’єктів фінансового моніторингу виникає обов’язок перевіряти джерело походження коштів, що використовуються для операцій з ВА. Це сприятиме протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та свідчитиме про дотримання Україною міжнародних стандартів обороту ВА.

Прийнятий Закон почне діяти лише після вступу в силу змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій з ВА. Наразі Верховною Радою України зареєстровано Проєкт Закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами” № 7150 від 13 березня 2022 року, що очікує на розгляд та голосування.

Пов'язані індустрії

Опубліковано 22.04.2022

Підписатися на новини
Назад
Результати: