УКРАЇНА ПЛАНУЄ ЗМІНИТИ УМОВИ ПІДТРИМКИ ЗА ЗЕЛЕНИМ ТАРИФОМ

Всі матеріали

УКРАЇНА ПЛАНУЄ ЗМІНИТИ УМОВИ ПІДТРИМКИ ЗА ЗЕЛЕНИМ ТАРИФОМ

15 червня 2020 року Кабінет Міністрів України подав законопроект № 3658 “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії” (“Законопроект”) на розгляд Верховної Ради України. Законопроект розроблений з метою імплементації положень меморандуму, підписаного між Кабінетом Міністрів України та деякими виробниками з відновлювальних джерел енергії (“Виробники з ВДЕ”), в українське законодавство.

Зелений Тариф

Законопроект передбачає зниження “зеленого” тарифу (“Зелений Тариф”) для всіх виробників електричної енергії з сонячної та вітрової енергії. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, має застосовувати понижуючі коефіцієнти до Зеленого Тарифу встановленого чинним законодавством. Ви можете отримати доступ до вказаної таблиці з понижуючими коефіцієнтами за цим посиланням.

Законопроект впроваджує граничний розмір Зеленого Тарифу для всіх Виробників з ВДЕ, які були введені в експлуатацію до 30 червня 2015 року у розмірі 0,2197 євро за 1 кВт*год.

Відповідальність за небаланс

Виробники з ВДЕ повинні будуть відшкодовувати частку вартості врегулювання небалансу таким чином:

  • 50% – з 2021 року; та
  • 100% (повна відповідальність) – з 2022 року.

Виробник з ВДЕ звільняється від відповідальності за небаланс, якщо відхилення фактичних погодинних обсягів відпуску електричної енергії таким виробником від погодинного графіка відпуску не перевищує дозволений обсяг. Дозволений обсяг відхилень становить 10% для об’єктів з виробництва вітрової електричної енергії та 5% для об’єктів з виробництва сонячної електричної енергії.

Компенсація за невідпущений обсяг електричної енергії

Відповідно до чинного законодавства вартість невідпущеного обсягу електричної енергії (тобто, коли Виробник з ВДЕ зобов’язаний відпускати електричну енергію нижче максимально можливого обсягу виробництва) повинна компенсуватися Виробникам з ВДЕ. Водночас, законодавством не встановлено процедуру такої компенсації, а також, не визначено хто зобов’язаний компенсувати Виробникам з ВДЕ втрати, понесені через наявність невідпущеного обсягу електричної енергії. Законопроект закріплює (і) обов’язок Оператора системи передачі (тобто, Укренерго) компенсувати Виробникам з ВДЕ вартість невідпущеної електричної енергії за ставкою Зеленого Тарифу, встановленою для кожного відповідного Виробника з ВДЕ, та (іі) обов’язок Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг розробити методику такої компенсації, протягом місяця з дати набрання чинності Законопроектом.

Стабілізаційне застереження

Законопроект запроваджує гарантії щодо стабільності норм з метою захисту Виробників з ВДЕ від змін, які будуть прийняті після набрання чинності Законопроектом. Зокрема, Законопроект містить Державні гарантії стосовно того, що:

  • умови підтримки за Зеленим Тарифом не будуть змінюватися протягом усього строку дії підтримки Зеленого Тарифу; та
  • починаючи з 1 липня 2020 року та до 31 грудня 2029 року встановлений Зелений Тариф, не буде змінений таким чином, що може призвести до втрат або збитків Виробників з ВДЕ, у тому числі неодержання правомірно очікуваних доходів.

Балансуюча група

Згідно з чинним законодавством, всі Виробники з ВДЕ, які хочуть скористатися перевагами Зеленого Тарифу повинні вступити у балансуючу групу Гарантованого покупця та продавати всю вироблену електричну енергію Гарантованому покупцю. Законопроект передбачає, обов’язок Кабінету Міністрів України, протягом трьох місяців з дати набрання чинності Законопроектом, розробити зміни до законодавства, які дозволятимуть Виробникам з ВДЕ виходити з балансуючої групи Гарантованого покупця, вільно продавати електричну енергію на ринку та отримувати компенсацію за різницю між Зеленим Тарифом та ринковою ціною.

Законопроект може мати значний вплив на транзакції щодо проектного фінансування та злиття чи поглинання у сфері відновлювальної енергетики. У зв’язку з цим, ми рекомендуємо переглянути умови Ваших транзакцій, щоб виявити, проаналізувати та усунути можливі ризики, пов’язані з прийняттям Законопроекту. 

Опубліковано 19.06.2020

Підписатися на новини
Назад
Результати: