УКРАЇНА ВПРОВАДЖУЄ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ BEPS

Всі матеріали

УКРАЇНА ВПРОВАДЖУЄ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ BEPS

23 травня 2020 року набрав чинності Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві” № 466-IX від 16 січня 2020 року (“Закон”). Закон вносить зміни до податкового законодавства, включаючи рекомендації Плану дій з протидії розмиванню оподатковуваної бази і виведенню прибутку з-під оподаткування, розробленого ОЕСР (BEPS), та зміни щодо адміністративних процедур. Частина змін набиратиме чинності з 1 липня 2020 року та з 1 січня 2021 року.

Нові правила протидії ухиленню від оподаткування

 • Платник податку не може застосовувати переваги договорів про уникнення подвійного оподаткування, якщо головною або переважною метою господарської операції є отримання таких переваг (General Anti-avoidance Rule).
 • Відсутність ділової мети у господарській операції з нерезидентом є підставою для неврахування витрат за такою операцією для цілей оподаткування податком на прибуток.
 • Закон запроваджує правила оподаткування контрольованих іноземних компаній (“КІК”). КІК можуть бути іноземні юридичні особи та утворення без статусу юридичної особи, у т.ч. трасти та фонди. Прибуток КІК включатиметься до бази оподаткування податком на прибуток або до загального річного оподатковуваного доходу контролюючої особи в Україні як частина доходу такої контролюючої особи. Правила КІК наберуть чинності з 1 січня 2021 року.
 • Закон змінює правило “тонкої капіталізації”. Нове правило передбачає розрахунок співвідношення боргу та капіталу платника з врахуванням боргу за операціями з непов’язаними нерезидентами, обмежує можливість врахування в якості витрат процентів, що виплачується на користь резидентів, а також зменшує розмір процентів, що можуть бути враховані у якості витрат до 30% від EBITDA
 • Деякі види виплат на користь нерезидента (наприклад, платежі за викуп своїх акцій/корпоративних прав юридичною особою чи сума вартості товарів/послуг, що придбаваються у нерезидента/постачаються нерезиденту у контрольованих операціях, які не відповідають принципу “витягнутої руки”) будуть прирівнюватися до дивідендів та оподатковуватися податком на репатріацію за ставкою 15%.
 • Платники податку повинні будуть збільшувати фінансовий результат до оподаткування на 30% вартості реалізованих товарів/робіт/послуг резидентам “низькоподаткових” юрисдикцій та нерезидентам особливих організаційно-правових форм, крім випадків, коли ціни в таких операціях відповідають принципу “витягнутої руки”.

Трансфертне ціноутворення

 • Платники податку повинні обґрунтовувати в документації з трансфертного ціноутворення (“ТЦУ”) наявність економічної доцільності та ділової мети в контрольованих операціях з придбання робіт (послуг), нематеріальних активів, інших предметів господарських операцій, відмінних від товарів.
 • Змінено критерії пов’язаності осіб з 20% до 25%. Згідно із Законом, спільна діяльність і пов’язані особи тих учасників спільної діяльності, які мають частку 25% і більше у спільному майні, вважатимуться пов’язаними особами.
 • Платники повинні повідомляти про участь у міжнародній групі компаній із зазначенням сукупного консолідованого доходу групи за попередній фінансовий рік.
 • Платники повинні подавати на запит ДПС глобальну документацію з ТЦУ (майстер-файл), якщо сукупний консолідований дохід міжнародної групи компаній за попередній фінансовий рік складає 50 млн євро або більше.
 • Платники податку повинні подавати звіт у розрізі країн, якщо сукупний консолідований дохід міжнародної групи компаній за попередній фінансовий рік перевищує 750 млн євро.

Податок на репатріацію

 • Прибуток від відчуження акцій/корпоративних прав в real-estate reach companies буде підлягати оподаткуванню податком на репатріацію в Україні. Зазначені зміни наберуть чинності з 1 липня 2020 року.
 • Нерезидент, який здійснює виплату такого прибутку іншому нерезиденту, який не має постійного представництва в Україні, зобов’язаний до моменту здійснення такої виплати стати на облік та сплатити податок на репатріацію в Україні. Несплата податку може тягнути за собою накладення штрафу у розмірі 10%-75% суми податку.
 • Бенефіціарним власником у цілях застосування переваг угоди про уникнення подвійного оподаткування не може бути особа, яка повністю перераховує отриманий дохід третій особі та не має відповідних ресурсів (кваліфікованого персоналу, основних засобів, достатнього власного капіталу тощо), необхідних для фактичного виконання функцій, використання активів та управління ризиками, пов’язаними з отриманням відповідного доходу.
 • Закон запроваджує процедуру взаємного узгодження (“MAP”). Платник податку може звернутись із заявою про розгляд справи за процедурою MAP, якщо він вважає, що внаслідок дії або рішення контролюючого органу України або відповідного органу іншої країни він піддається чи піддаватиметься оподаткуванню, яке не відповідає положенням угоди про уникнення подвійного оподаткування.

Постійні представництва

 • Закон розширює визначення постійного представництва нерезидента в Україні відповідно до вимог плану BEPS. Наприклад, до прийняття Закону постійним представництвом визнавався резидент України, який веде переговори на користь виключно одного нерезидента. Таке положення давало змогу уникати статусу постійного представництва, якщо переговори ведуться на користь більш ніж одного нерезидента. Відповідно до Закону, резидент України може визнаватись постійним представництвом, якщо такий резидент України діє на користь декількох пов’язаних осіб-нерезидентів.
 • Контролюючому органу надається право за результатами перевірки самостійно брати на облік постійні представництва, що здійснюють діяльність без попередньої реєстрації, а також накладати адміністративний арешт на майно таких представництв.

Рентна плата

 • Скасовуються деякі коригуючі коефіцієнти для видобування позабалансових запасів корисних копалин, у т.ч. нафти та конденсату.
 • Збільшено ставки рентної плати стосовно чорних, кольорових металів та залізної руди.
 • Ціна реалізації видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у контрольованих операціях не може бути нижче ціни, визначеної за принципом “витягнутої руки”.

Ми очікуємо, що Закон може призвести до нових податкових ризиків для українського та міжнародного бізнесу. У зв’язку з цим ми рекомендуємо провести аналіз корпоративної та операційної структур Вашого бізнесу, щоб виявити, проаналізувати та усунути можливі ризики. Ми будемо раді допомогти Вам із зазначеними питаннями.

Пов'язані практики

Опубліковано 29.05.2020

Підписатися на новини
Назад
Результати: