УКРАЇНА ЗАПРОВАДЖУЄ СПЕЦІАЛЬНИЙ ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ДЛЯ ІТ КОМПАНІЙ

Правові новини

УКРАЇНА ЗАПРОВАДЖУЄ СПЕЦІАЛЬНИЙ ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ДЛЯ ІТ КОМПАНІЙ

14 серпня 2021 року набрали чинності більшість положень Закону України “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні” № 1667-IX від 15 липня 2021 року (“Закон”).

Спеціальний режим для ІТ компаній

Закон запроваджує особливий правовий режим для українських ІТ компаній – Дія Сіті – щонайменше на 25 років. Для того, щоб стати резидентом Дія Сіті (“Резидент”), українська ІТ компанія повинна (1) мати принаймні 9 працівників та/або підрядників, залучених за спеціальними гіг-контрактами (із середньою місячною винагородою 1 200 євро), (2) здійснювати діяльність в одній або декількох ІТ сферах, визначених Законом, (3) отримувати щонайменше 90% свого чистого доходу від діяльності у такій сфері (сферах) та (4) подати відповідну заяву до Міністерства цифрової трансформації. Закон додатково визначає перелік компаній, які не можуть бути Резидентами (наприклад, компанії, частка державної власності у яких становить принаймні 25%).

Резиденти матимуть певні переваги від правового режиму Дія Сіті, у тому числі:

 • право більш диспозитивно врегульовувати відносини зі своїми працівниками
 • право залучати IT спеціалістів та інших підрядників за цивільно-правовими гіг-контрактами, на які не поширюються вимоги українського трудового законодавства. Водночас, такі ІТ спеціалісти та інші підрядники матимуть певні соціальні гарантії, передбачені Законом (наприклад, відпустка та соціальне страхування)
 • право укладати угоди про неконкуренцію та про нерозголошення інформації зі своїми працівниками та підрядниками
 • право укладати договори конвертованої позики (convertible loan agreements) зі своїми кредиторами
 • право використовувати аналоги певних інструментів англійського права у договорах, укладених Резидентами або щодо часток у їхньому статутному капіталі (у тому числі запевнення, порушення яких призводитиме до обов’язку сплатити компенсацію або неустойку, (warranties and representations) та зобов’язання компенсувати витрати (indemnities))
 • право встановлювати певні переважні права учасників та кредиторів Резидента при ліквідації та розподілі майна такого Резидента (liquidation preferences)
 • право залучати юридичну особу у ролі свого зовнішнього керівника (лише для Резидентів у формі товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю (“ТОВ” та “ТДВ”)

Верховна Рада України також розглядає законопроєкт № 5376, який передбачає податкові пільги для Резидентів. Очікується, що режим Дія Сіті почне працювати в 2022 році, після прийняття всіх необхідних підзаконних нормативно-правових актів.

Зміни в корпоративному, договірному праві та праві інтелектуальної власності

Закон також вносить низку важливих змін та уточнень, які стосуються не лише Резидентів, а всіх українських компаній, у тому числі:

 • сторони можуть прямо включати до своїх договорів запевнення, порушення яких призводитиме до обов’язку відшкодувати збитки
 • корпоративні договори щодо компаній з іноземним учасником можуть регулюватися іноземним правом
 • ТОВ, ТДВ та треті сторони (наприклад, їхні кредитори) можуть бути сторонами корпоративних договорів стосовно таких ТОВ та ТДВ
 • статутний капітал ТОВ та ТДВ може бути збільшений шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог
 • договори опціону щодо часток у статутному капіталі ТОВ та ТДВ повинні містити певні істотні умови
 • майнові права інтелектуальної власності на твори (наприклад, комп’ютерні програми), створені за замовленням, належать замовнику, якщо інше не передбачено відповідним договором або законом
 • майнові права інтелектуальної власності на комп’ютерні програми та бази даних, створені працівником, належать роботодавцеві, якщо інше не передбачено договором з таким працівником

Пов'язані індустрії

Опубліковано 15.09.2021

Підписатися на новини
Назад
Результати: